7 Street 14, Town-4, Ward An Phu , Thu Duc City , HCM City
语言 : vi en en
政策

付款方式

ACCOUNT NAME   : Công ty TNHH SOLWELL VIETNAM ENTERPRISE

BANK NAME           : Ngân hàng Sacombank

ADDRESS               : PGD TN Bình Trị Đông ,Bình Tân ,TP HCM

SWIFT CODE          : SGTTVNVX XXX

A/C NR.                   : 0601.6090.5576

 
新闻和事件

视频剪辑