7 Street 14, Town-4, Ward An Phu , Thu Duc City , HCM City
语言 : vi en en
染紗鎖頭

穿孔染紗錠 Perforated dyeing spindles 

 

 

 

 

Các công ty chế tạo phụ kiện zin xưởng máy nhuộm lớn của Châu Âu bao gồm: THEN,THIES, BELLINI,OBEM,GALVANIN, SCHOLL,LAIP…

Sản xuất:
 Các loại các kiểu ống nhuộm
 Các loại khóa nhanh
 Khung sợi hình dĩa tầng trên dưới
 Khung sợi hình dĩa tầng giữa
Ngoài ra còn giúp khác đặt làm và thiết kế linh kiện – như đầu khóa nhanh đặc biệt,… 

 

其他产品

適用於Arel染紗、染布、染色之控制器

 

Ref No 25.062

Ref No 341. 302

新闻和事件

视频剪辑